Προστασία και Αγάπη

Δημιουργία μεταλλικής ταυτότητας με αλυσίδα με χαραγμένα όλα τα στοιχεία του πάσχοντος (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο).

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος