Θερμός αλουμινίου

Θερμός αλουμινίου με χάραξη ονόματος του μαθητή.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος